اطلاعات تماس

شماره تماس :
0444287303 - 0997822381

تلفن نمایندگی :
0442538501

آدرس :
Киев- Ул. Набережно-луговая 2б
كي يف . خيابان نابرژنا لوگوا 2 ب

نام مدیر مدرسه :
آقای طایفه

توئیتر:
IRANinUKRAINE@

فیسبوک:
Embassy of the Islamic Republic of Iran in Ukraine

ارسال پیام