فعالیتهای انجام شده مدرسه برای سال تحصیلی 99_98

شروع سال تحصیلی با حضور سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران و اولیای محترم روز اول مدرسه و توزیع کتابهای درسی جلسه اولیاء و مربیان در مورخه 98/08/11 روزشنبه برگزار شد و كارنماي مهرماه تحویل اولیاء گردید. برگزاری مراسم بزرگداشت روز سیزده آبان و روز دانش آموز