برگزاری کنکور سراسری

بخشنامه برگزاری کنکور سراسری محل برگزاری کنکور سراسری در مدرسه جمهوری اسلامی ایران در کی یف   آدرس: Киев- Ул. Набережно-луговая 2б كي يف . خيابان نابرژنا لوگوا 2 ب تلفن: 0444287303 0997822381